Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι στη διεύθυνση http://paidikoi.eetaa.gr, θα βρείτε την Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για φορείς/δομές και ωφελούμενες μητέρες"